kvítek

Zápis do 1. třídy

 

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

 Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail: info@zsdalovice.cz

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Dalovice, příspěvková organizace od školního roku 2023/2024

u dětí s těmito registračními čísly:

9RF9V

E10YC

EFKDS

IIHTI

PY3KY

G0TAT

XKTRL

B9L2S

9LNO6

THGUY

SLHKG

TTF13

62KW4

EUCJJ

DU094

J2LD2

EV003

HI2RR

COBNR

PZ1J1

ZAP23-01

Z08QN

350NM

ZAP23-02

M6TK2

192IS

FNWNR

LF8BF

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí , a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dalovice, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

V Dalovicích 17. 4. 2023
                                                                                                          Mgr. Bc. Jitka Konečná, ředitelka školy
Vážení rodiče,
děkujeme za projevenou důvěru, že jste se rozhodli pro naši školu. Prosím Vás, abyste svoje rozhodnutí, že nastoupíte, potvrdili na příslušný mail: info@zsdalovice.cz 

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v pondělí 24. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 hod. v ředitelně školy, nebo si jej převezmete 9. 6. 2023 od 16:00 hod., kdy bude probíhat schůzka rodičů nových prvňáčků. (Termín si zaznamenejte do kalendáře, prosím)
Děkujeme.