kvítek

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

 

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

 Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Datum 11. 4. 2018
Č. j.: 69/18

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Dalovice, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019
u dětí s těmito registračními čísly:

ZAP18 - 1

ZAP18 – 9

ZAP18 – 15

ZAP18 – 22

ZAP18 – 2

ZAP18 – 10

ZAP18 – 16

ZAP18 – 23

ZAP18 – 3

ZAP18 – 11

ZAP18 – 17

ZAP18 – 24

ZAP18 – 4

ZAP18 – 12

ZAP18 – 18

ZAP18 – 26

ZAP18 – 5

ZAP18 – 13

ZAP18 – 20

ZAP18 - 27

ZAP18 -  6

ZAP18 - 14

ZAP18 - 21

ZAP18 - 28

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dalovice, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

V Dalovicích 11. 4. 2018
                                                                                                          Mgr. Bc. Jitka Konečná, ředitelka školy
Vážení rodiče,
děkujeme za projevenou důvěru, že jste se rozhodli pro naši školu. Celkem 24 prvňáčků (10 chlapců, 14 děvčat). TĚŠÍME SE!
Pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodnete, že do naší školy Vaše dítě nakonec nenastoupí, sdělte nám tuto informaci mailem na:  info@zsdalovice.cz   Děkujeme.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy a s paní učitelkou se uskuteční 7. června 2018 od 16:00 hod. ve škole.