kvítek

Zápis do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

 Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail:  info@zsdalovice.cz

 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Datum 21. 4. 2021
 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Dalovice, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022
u dětí s těmito registračními čísly:

P12S4

032IJ

NFWCW

VDHVY

5UQJM

WAAHE

ZŠ 1

IW6R3

A9Z5H

32N8K

3JR51

NKIAG

US4WJ

L6YTM

A4MOH

 

8YJ4O

J9X1W

3HFXH

 

HNHCQ

VBT1Q

0H7JF

 

UNQLQ

1YYP1

PZ4LD

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí , a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dalovice, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

V Dalovicích 21. 4. 2021
                                                                                                          Mgr. Bc. Jitka Konečná, ředitelka školy
Vážení rodiče,
děkujeme za projevenou důvěru, že jste se rozhodli pro naši školu. Prosím Vás, abyste svoje rozhodnutí, že nastoupíte, oznámili na příslušný mail: info@zsdalovice.cz  
Děkujeme.
 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Q88LS

WY3CL

 

Vážení rodiče, velice děkujeme za Váš zájem o naši školu, vážíme si toho. Přejeme dobrý start Vašim dětem v nadcházejícím školním roce.