kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Gymnázium
 23.06.2019

Gymnázium

V minulém školním roce se na osmileté gymnázium hlásili 4 chlapci z naší dvanáctičlenné chlapecké třídy :) a byli úspěšně přijati.
Letos se hlásilo 9 našich páťáků ke studiu na osmiletém gymnáziu a máme z nich obrovskou radost, všichni jsou přijati. 
Sdílíme s ...

Poslední týden a vysvědčení
 22.06.2019

Poslední týden a vysvědčení

V posledním týdnu školy již nejsou zájmové kroužky a odpolední vyučování. Děti budou celý týden se svými třídními učiteli.
V pátek 28. června prosíme, aby děti byly již v 7:45 ve třídě. Začneme dříve, aby děti mohly stihnout autobus o půl deváté. Družina je v tento den
do 13:00 hod. 

Florbal
 21.06.2019

Florbal

V pondělí 24. 6. proběhne ve škole turnaj florbalu.

Kosáček
 13.06.2019

Kosáček

V pátek 21. června bude na půdě naší školy přehlídka sólového zpěvu.

Akademie
 30.05.2019

Akademie

12. 6. od 16:00 hod. proběhne v sokolovně v Bukovně naše školní akademie. 
Protože v úterý  11. 6. proběhne generální zkouška u nás na půdě školy, měly by mít již v tento den (nebo ještě lépe v pondělí) všechny děti svoje kostýmy ...