kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Dopravní hřiště 4. třída
 14.10.2021

Dopravní hřiště 4. třída

V pondělí 18. října jede 4. třída na dopravní hřiště v Mladé Boleslavi. (8:00 - 12:30 hod.)
Bačkory, přilbu na kolo, batoh, svačina, pití, spotovní oblečení. 

Zájmová činnost
 01.10.2021

Zájmová činnost

Od 4. 10. 2021 začíná na naší škole probíhat zájmová činnost.

PONDĚLÍ
PĚVECKÝ SBOR 
1. třída 12:20 - 12:40 hod.
2. třída 12:40 - 13:00 hod.
3. třída 13:05 - 13:25 hod.
4. třída 13:30 - 13:50 hod.
5. třída 13:55 - 14:30 hod.

FLORBAL 
h ...

Podzimní kros
 23.09.2021

Podzimní kros

V pondělí 27. 9. 2021 se koná podzimní kros.
Sportovní oblečení a obuv, batoh, pláštěnka, svačina, pití, drobné na útratu. 

 

Poděkování rodičům
 09.06.2021

Poděkování rodičům

Milé maminky, milí tatínkové,
v den naší brigády jste byli naprosto skvělí. Každá ruka byla platná, okamžitě jste se ujali úkolu a hravě vše zvládli. Panovala příjemná atmosféra, navzájem jste se i více poznali, nám s vámi bylo moc dobře. Za vámi zůstalo mnoho vykonané práce. Od ...

Foto ke článku
 12.03.2021

Prohlídka školy 2