kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Bezpečný pes
 13.10.2018

Bezpečný pes

22. 10. Bezpečný pes - program o tom, jak se chovat k cizím psům, jak se bránit útoku psa
9:00 - MŠ + 1. třída
10:00 - 2. a 3. třída
11:00 - 4. a 5. třída

Cukrovar Dobrovice
 13.10.2018

Cukrovar Dobrovice

24. 10. 4. a 5. třída exkurze Cukrovar Dobrovice

Celoškolní projekt - oslava výročí
 13.10.2018

Celoškolní projekt - oslava výročí

25.10. Celoškolní projekt - oslava výročí

Sázení lípy
 13.10.2018

Sázení lípy

26. 10. 10:00 oslava výročí. Společně s občany Dalovic zasadíme lípu, připomeneme si v krátkosti historii, zazpíváme. Můžete čas strávit společně s námi.

Kroužky - školní rok 2018/2019
 27.09.2018

Kroužky - školní rok 2018/2019

Pondělí - sbor - Malíček 1.tř. + 2. tř.                          12:30-13:30

                         Dalovické sluníčko  3.tř.+4.tř.+5.tř    13:30-14:30

              florbal - 1.tř+2.tř.         &n ...