kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Foto ke článku
 06.09.2021

Zájmové kroužky a sbor

Všechny zájmové kroužky, také keramika, pěvecký sbor začnou až od 4. říjjna. 

Poděkování rodičům
 09.06.2021

Poděkování rodičům

Milé maminky, milí tatínkové,
v den naší brigády jste byli naprosto skvělí. Každá ruka byla platná, okamžitě jste se ujali úkolu a hravě vše zvládli. Panovala příjemná atmosféra, navzájem jste se i více poznali, nám s vámi bylo moc dobře. Za vámi zůstalo mnoho vykonané práce. Od ...

Foto ke článku
 12.03.2021

Prohlídka školy 2

Foto ke článku
 12.03.2021

Prohlídka školy 1

Foto ke článku
 26.02.2021

Aktuálně

Vážení rodiče, naši prvňáčci a druháčci si dnes domů nesou "covidovou" aktovku. Nesou všechny sešity, košíček s TV pro případ, že budeme od pondělí muset vyučovat online. Aktuální vývoj sledujeme a hned, jak se něco dozvíme, vás budeme touto cestou (i mailem) informovat. 
Pro případ, že bychom se v ponděl ...