kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Krásné prázdniny
 28.06.2019

Krásné prázdniny

Milí rodiče, milé děti,
další školní rok je za námi.
Děkujeme dětem, bylo nám s nimi skvěle, prožili jsme s nimi mnoho pěkných chvil.
Děkujeme rodičům za sounáležitost s naší školou, za jakoukoliv - i drobnou pomoc, za laskavé slovo.
Užijte si společně krásné léto. Vypadá to, že sluníč ...

Gymnázium
 23.06.2019

Gymnázium

V minulém školním roce se na osmileté gymnázium hlásili 4 chlapci z naší dvanáctičlenné chlapecké třídy :) a byli úspěšně přijati.
Letos se hlásilo 9 našich páťáků ke studiu na osmiletém gymnáziu a máme z nich obrovskou radost, všichni jsou přijati. 
Sdílíme s ...

Kosáček
 13.06.2019

Kosáček

V pátek 21. června bude na půdě naší školy přehlídka sólového zpěvu.

Akademie
 30.05.2019

Akademie

12. 6. od 16:00 hod. proběhne v sokolovně v Bukovně naše školní akademie. 
Protože v úterý  11. 6. proběhne generální zkouška u nás na půdě školy, měly by mít již v tento den (nebo ještě lépe v pondělí) všechny děti svoje kostýmy ...

Na vyrábění
 23.11.2018

Na vyrábění

Velice hezky prosíme, pokud byste měli možnost přinést tedy větvičky, pak ještě např. sušené ovoce (pomeranč, citron),  ořechové skořápky na lodičky, šišky, zbytky bílé vlny a moc bychom potřebovali karton.