kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Poděkování rodičům
 09.06.2021

Poděkování rodičům

Milé maminky, milí tatínkové,
v den naší brigády jste byli naprosto skvělí. Každá ruka byla platná, okamžitě jste se ujali úkolu a hravě vše zvládli. Panovala příjemná atmosféra, navzájem jste se i více poznali, nám s vámi bylo moc dobře. Za vámi zůstalo mnoho vykonané práce. Od ...

Sběr papíru
 09.06.2021

Sběr papíru

V ponělí 14. 6. bude u dřevěné dílny přistaven kontejner na papír. Budete moct přichystaný sběr naházet přímo do kontejneru.
Kontejner se odveze v útěrý v poledne. Děkujeme

Foto ke článku
 25.05.2021

Akce květen - červen ZMĚNY

!!!!ZMĚNY!!!!

Akce červen

ÚT 1. 6. – DEN DĚTÍ 13:00 – 14:30 hod v rámci družiny

SO 5. 6. BRIGÁDA PRO RODIČE 10:00 hod. – KDO MŮŽE A CHCE PŘIJÍT DŘÍVE, MŮŽE, VE ŠKOLE BUDEME OD 8:00 HOD. - natírání herní sestavy, altánu a dřevěné dílny, zabudování d ...

Foto ke článku
 12.03.2021

Prohlídka školy 2

Foto ke článku
 12.03.2021

Prohlídka školy 1