kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Advent
 29.11.2021

Advent

29. 11. zdobíme školu, děkujeme za větvičky, pokud máte ještě možnost, určitě doneste.
Děti si v tomto týdnu mají přinést do školy vánoční ponožku, abychom mohly pověsit. (nejlépe donést 30. 11.)
V pátek 3. 12. proběhne na škole Mikulášská učební běhačka - děti si připraví kostým anděla nebo  ...

Foto ke článku
 23.11.2021

Lampionový průvod

Dobrý den,

z důvodu přísnějších nařízení - covid - rušíme účast rodičů na zítřejším odpoledním vyrábění lampionů i průvodu. Pro děti s ...
Podzimní kros
 23.09.2021

Podzimní kros

V pondělí 27. 9. 2021 se koná podzimní kros.
Sportovní oblečení a obuv, batoh, pláštěnka, svačina, pití, drobné na útratu. 

 

Poděkování rodičům
 09.06.2021

Poděkování rodičům

Milé maminky, milí tatínkové,
v den naší brigády jste byli naprosto skvělí. Každá ruka byla platná, okamžitě jste se ujali úkolu a hravě vše zvládli. Panovala příjemná atmosféra, navzájem jste se i více poznali, nám s vámi bylo moc dobře. Za vámi zůstalo mnoho vykonané práce. Od ...

Foto ke článku
 12.03.2021

Prohlídka školy 2

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace, Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav info@zsdalovice.cz | +420 326 331 329 |