kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Začínáme :)
 31.08.2023

Začínáme :)

Milí rodiče, milé děti,
zdravíme po prázdninách, moc se na vás těšíme.
V pondělí 4. září 2023 v 7:50 hod. zahájíme nový & ...

Foto ke článku
 11.04.2023

Školní družina - zápis do 1. třídy

Ve dnech 13. a 14. dubna od 14:00 hod. do 17:00 hod. se koná zápis do 1. třídy, prosíme tedy, pokud je to možné, abyste si děti vyzvedly ze školní družiny dříve. Kroužky v pátek nejsou. Mnohokrát děkujeme za spolupráci

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 06.03.2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Rádi byste se podívali, jak to u nás chodí v základní škole i mateřské škole?
Těšíme se na vás.
Ve čtvrtek 23. března 2023 se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

Závěr školního roku
 24.06.2022

Závěr školního roku

Tak nám to uteklo jako voda a je tu konec školního roku.
Byl to rok pěkný, zase byl plný našich akcí, rituálů, setkávání.
Naposledy se sejdeme 30. 6. ve třídách při rozdání vysvědčení. Tento den končíme cca 8:30 hod.
Rodiče vítáni.
Oběd pro děti ZŠ není. Družina je tento  ...

Foto ke článku
 23.03.2022

Novinky k přijímacímu řízení

V sekci Zápis do 1. třídy se objevily novější informace k zápisu.