kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Foto ke článku
 07.05.2020

Informace ke znovuotevření školy

V příštím týdnu ( 11. 5. - 15. 5. ) je třeba vyklidit košíčky všech dětí, 

ve škole bude probíhat dezinfekce; škola je otevřena v pracovní

dny od 9:00 do 10:00.

Děti, které nastoupí do šk ...

1. školní týden
 02.09.2019

1. školní týden

Úterý 3. 9. - provňáčci si v šatně odloží pod svým přiděleným číslem. Visí tam již tašky, kam si budou dávat bačkory. S rodiči dojdou do třídy, kde si uklidí tělocvik, zástěru na VV a věci do družiny do košíčku, pověsí ručník. Hrneček a polštářek si uklidí s paní učitelkou. Protože ješ ...

Kosáček
 13.06.2019

Kosáček

V pátek 21. června bude na půdě naší školy přehlídka sólového zpěvu.

Akademie
 30.05.2019

Akademie

12. 6. od 16:00 hod. proběhne v sokolovně v Bukovně naše školní akademie. 
Protože v úterý  11. 6. proběhne generální zkouška u nás na půdě školy, měly by mít již v tento den (nebo ještě lépe v pondělí) všechny děti svoje kostýmy ...

Na vyrábění
 23.11.2018

Na vyrábění

Velice hezky prosíme, pokud byste měli možnost přinést tedy větvičky, pak ještě např. sušené ovoce (pomeranč, citron),  ořechové skořápky na lodičky, šišky, zbytky bílé vlny a moc bychom potřebovali karton.