kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Akce červen
 11.05.2022

Akce červen

ČERVEN

1. 6. Popsong Putna Michalovice  8:00 hod. (1. - 5. třída) , v 17:00 hod. Vítání občánků – akce obce – vybrané děti recitují

3. 6. Bezpečný pes – 8:00 hod. 3 skupiny

4. 6. vystoupení velkého sboru Bělá pod Bezdězem

6. 6. Planeta Země – 4., 5. třída

7. 6. Slavnost zkouše ...

Den rodiny
 10.05.2022

Den rodiny

Ve středu 11. 5. 2022 máme u nás Den rodiny. Jste srdečně zváni. Přijďte si se svými dětmi projít stanoviště a užít si legrace a společně strávit čas.
Na konci čeká sladká odměna.
Začínáme v 15:30 - 15:45 hod. na půdě školy, kde nám na začátku předvede svoje pásmo pěvecký sbor Malíček (děti 1. a 2. tř&iacu ...

ZMĚNA - JARNÍ KROS
 02.05.2022

ZMĚNA - JARNÍ KROS

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivému počasí, které je předpovídáno na čtvrtek, jsme se nakonec rozhodly uspořádat jarní kros již v úterý, tedy 3. 5. 2022.
Sportovní oblečení, obuv, batoh, pláštěnka, svačina, pití, případně penízky na útratu. 

 

celý text

Akce školy duben, květen
 22.04.2022

Akce školy duben, květen

Duben
22. 4. Den Země - akce školní družiny
26. 4. Slavnosti zkoušek
29. 4. Čarodějnice - akce školní družiny - oblek, buřtíka na opékání

Květen
2. 5. schůzka pro rodiče ke škole v přírodě - 16:00 v jídelně
4. 5. návštěva knihovny 2. tř&iacu ...

Foto ke článku
 23.03.2022

Novinky k přijímacímu řízení

V sekci Zápis do 1. třídy se objevily novější informace k zápisu.