kvítek

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje přípravu obědů pro žáky naší školy a mateřské školy. O kvalitní a pestrou stravu se stará tříčlenný tým vyučených kuchařek.

Žáci jsou automaticky přihlášeni po celou školní docházku a to vždy od prvního varného dne. Případné změny nebo odhlášky se musí nahlásit v kanceláři ŠJ (osobně nebo telefonicky).

Odhlašování a výdej obědů

  • Obědy se odhlašují a přihlašují nejpozději do 7,30 hod. (telefonicky na tel. čísle 326 325 196)
  • Výdej obědů pro žáky je od 11.40 – 14.00 hodin.
  • Neodhlášené a neodebrané obědy propadají.
  • Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a ŠJ pro strávníka jídlo připravuje, bude strávník hradit poplatek v plné výši stravného (normativní cena + režijní náklady hrazené zřizovatelem, tzn. 45,- Kč.)
  • Strávník má nárok na odebrání stravy domů do vlastní nádoby pouze první den omluvené nepřítomnosti v době od 11,00 hod. do 13,00 hod. Jídlo odebrané v jídlonosiči je určeno k přímé spotřebě.

Platby za obědy platnost od 1. 9. 2019

  • Platba obědů se provádí hotově u vedoucí školní jídelny paní Šelbické, vždy do 3. dne v měsíci.
  • Pokladní hodiny: 7,30 – 8,15 hod., 13,30 – 14, 30 hod.

 

Ceny obědů
Kategorie MŠ 3-6 let 30,- Kč přesnídávka, oběd, svačina
Kategorie MŠ 7 let 35,- Kč přesnídávka, oběd, svačina
Kategorie ZŠ 7-10 let 20,- Kč oběd
Kategorie ZŠ 11-14 let 22,- Kč oběd