kvítek

Školní družina

Školní družina

Školní družina je umístěna v budově školy a jsou do ní přihlášeni všichni žáci 1. – 5. ročníku. Pro svou činnost využívá upravené půdní prostory s keramickou dílnou, hudebnu, knihovnu, tělocvičnu, školní hřiště a školní zahradu.

Školní družina volně navazuje na činnost školy. Nabízí pravidelné činnosti zájmových útvarů, spontánní aktivity pořádá a spolupořádá příležitostné akce. Školní družina dále umožňuje činnosti odpočinkové a přípravu na vyučování.

  • Pravidelná činnost představuje zejména organizované zájmové aktivity - kroužky – keramický, kroužek anglického jazyka, hra na kytaru, hra na klávesy, florbalový kroužek, taneční kroužek, ICT
  • Spontánní aktivity představují každodenní individuální činnosti po obědě, při pobytu venku, ranní družině či v tzv. koncové družině.
  • Odpočinkové činnosti zahrnují jak činnosti klidové (poslech četby, poslech relaxační hudby, vlastní četba), tak aktivní odpočinek – rekreační činnosti (např. pohybové hry při pobytu venku).
  • Příprava na vyučování zahrnuje činnosti, kterými upevňujeme a rozšiřujeme poznatky a dovednosti získané ve školním vyučování.

Každodenní skladba činností školní družiny je následující:

  • 6.30 – 7.45 (ranní družina) – spontánní aktivity a odpočinková činnost,
  • 11. 30 – 13.00 – oběd, odpočinková činnost po obědě,
  • 13. 00 – 15.00 – zájmové a rekreační činnosti (pracovní výchova, výtvarné činnosti, dramatická výchova, tělovýchovné činnosti, environmentální výchova), příprava na vyučování,
  • 15.00 – 17.00 – spontánní aktivity, zájmová a rekreační činnost, příprava na vyučování.