kvítek

Mateřská školka

Naši školku charakterizuje rodinná atmosféra (malý počet dětí), klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou s důvěrou prožívat a objevovat svět a realizovat se v něm. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho osobnosti, potřebám, schopnostem.

Dětem poskytujeme dostatek volnosti. Svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost určitým řádem. Ve školce panují jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování důsledně dbáme. Našim cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla slepá podřízenost autoritě, ale porozumění a uznání jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo z vnitřního popudu.

Aktuální informace

Foto ke článku
 06.10.2022

Leden

Foto ke článku
 06.10.2022

Únor

27.2.-5.3. Jarní prázdniny

Foto ke článku
 06.10.2022

Březen

21.3. Vítání jara

23.3. Vynášení Morany

Foto ke článku
 06.10.2022

Duben

Zápis prvňáčků

4.4. Rukodělná běhačka

6.4. - 10.4. Velikonoce výukový program

21.4. Den Země

Foto ke článku
 06.10.2022

Září

1.9. Zahájení školního roku

Foto ke článku
 06.10.2022

Říjen

11.10. Ekocentrum Mladá Boleslav (s sebou batůžek a pití)

17.10. Městské divadlo - pohádka (vhodné oblečení, pití s sebou)

18.10. Solná jeskyně ( ssebou batůžek pití a ponožky)

24.10. Karnevalový Halloween (přinést kostým, dobrůtky vítány)

25.10. Solná jeskyně  (s sebou batůžek pití a ...

Foto ke článku
 06.10.2022

Listopad

1.11. Solná jeskyně (s sebou batůžek pití a ponožky)

7.11. Vánoční focení 

8.11. Ekocentrum

10.11. Dětská nota pro předškoláky

15.11. Tvořivá dílna s rodiči (akce MŠ)

Foto ke článku
 06.10.2022

Prosinec

2.12. Mikulášská běhačka

6.12. Rukodělná běhačka

7.12. Vánoční koncert školy

13. ...

ZŠ