Učíme v podnětném a zdravém prostředí.
Podporujeme silné stránky žáka a posilujeme slabé stránky žáka.
Naše škola
Nabízíme bezpečné prostředí a rodinný přístup.
Vedeme žáky k individuálnímu rozvoji i k týmové spolupráci.