kvítek

Organizace roku

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 (bude v průběhu školního roku aktualizován)

 

ZÁŘÍ

2. 9. – zahájení školního roku

3. 9. – první společná hodina na půdě

6.9. – Letecké muzeum – 5.A

12. 9. – schůzka rodičů všech tříd od 15.30 – škola v přírodě, školní řád, schůzka rodičů dětí z 1. třídy

16. - 20. 9. – podzimní kros a jednodenní cvičení v přírodě – den podle počasí

23.9. – Filharmonie 10:00. hod. – Muzeum Škoda Auto

 

ŘÍJEN

4.10.- odevzdávání osobních dokumentů, léků, atd. na školu v přírodě – 16:00 -17:00. hod.

5.-11.10. – Škola v přírodě

29. – 30.10. – podzimní prázdniny

31.10 – ředitelské volno

 

LISTOPAD

 

1.11 – ředitelské volno

11.11 – Svatý Martin

29. 11. – výzdoba školy na Advent

 

PROSINEC

5. 12. – Mikulášská učební běhačka

11. 12. – rukodělná běhačka dopoledne

            - od 15.30 dílny pro rodiče

12. 12. – jarmark od 15.00

            - vánoční posezení s rodiči, vystoupení MŠ a sborů

13. 12. – dopoledne oslava Lucek

20. 12. – besídky ve třídách

 

LEDEN

7. – 9.1. – schůzky rodičů ve třídách

15. 1. – Slavnosti zkoušek

30. 1. – vysvědčení

31.1. – pololetní prázdniny

 

ÚNOR

Kalkulátor

3.- 7.2 – jarní prázdniny

28. 2. – finále Kalkulátora

 

BŘEZEN

měsíc knihy a básniček

19. 3. – noční čtení

20. 3. – vítání jara

27. 3. – finále básniček

 

DUBEN

zápis prvňáčků

1.4.- Den naruby

7.4 - rukodělná velikonoční běhačka

8.4 - učební velikonoční běhačka

9.-13.4.- Velikonoce

15. 4. – Slavnosti zkoušek

20. - 23. 4. – schůzka rodičů

24.4. – Den Země

 

 

 

KVĚTEN

Zápis do MŠ

1.5 – státní svátek

11. – 15. 5. - jednodenní cvičení v přírodě, nácvik evakuace, jarní kros  – den podle počasí

14. 5. – Den rodiny – dílničky a vystoupení sboru 15.30

21. 5. – výlet

27.5. – 2.6. výstava obrázků dětí

 

ČERVEN

 

10. 6. – Slavnosti zkoušek

17. 6. – Akademie od 16.00

19. 6.- vybíjená

22. 6. – florbalový turnaj

24.6. – pedagogická  rada

26. 6. – Kosáček

30.6.- vysvědčení

Spaní tříd