kvítek

Organizace roku


 

ZÁŘÍ

3. 9. – zahájení školního roku

4. 9. – první společná hodina na půdě

4. 9. – schůzka rodičů dětí z 1. třídy v 15.30

6.9.- schůzka MŠ v 16.00

17. - 21. 9. – podzimní kros a jednodenní cvičení v přírodě – den podle počasí

28.9.- státní svátek

 

ŘÍJEN

4. 10. – schůzka rodičů v 16.00 – škola v přírodě

29. – 30.10. – podzimní prázdniny

31.10.- Halloween

 

LISTOPAD

1.11.- odevzdání osobních dokumentů , léků, atd. na ŠVP – 16.00 – 17.00

2.-9.11 – ŠKOLA V PŘÍRODĚ

30. 11. – výzdoba školy na advent

 

PROSINEC

6. 12. – Mikulášská učební běhačka

11. 12. – rukodělná běhačka dopoledne

            - od 15.30 dílny pro rodiče

12. 12. – jarmark od 15.00- vánoční posezení s rodiči, vystoupení MŠ a sborů v kostele sv. Havla         

13. 12. – dopoledne oslava Lucek

21. 12. – besídky ve třídách

 

LEDEN

7. – 10.1. – schůzky rodičů ve třídách od 16.00

17. 1. – Slavnosti zkoušek

 31. 1. – vysvědčení

 

ÚNOR

kalkulátor

1.2 – pololetní prázdniny

28. 2. – finále kalkulátora

 

BŘEZEN

měsíc knihy a básniček

11. – 17.3 – jarní prázdniny

20. 3. – noční čtení

21. 3. – vítání jara, vynášení Moreny

29. 3. – finále básniček

 

DUBEN
zápis prvňáčků

4. 4. – Slavnosti zkoušek

16.4 – učební velikonoční běhačka

17.4 – rukodělná velikonoční běhačka

18.-22.4 Velikonoce

24.4.- Den Země

23. - 25. 4. – schůzka rodičů od 16.00

 

KVĚTEN

13.-17.5. - jednodenní cvičení v přírodě, nácvik evakuace, jarní kros  – den podle počasí

15 5. – den rodiny– dílničky a vystoupení sboru 15.30

22.5.- mazlíčci

23. 5. – výlet

30. 5. – od 15.30 výstava obrázků dětí a odpoledne pro děti

 

ČERVEN

6. 6. – Slavnosti zkoušek

12. 6. – Akademie od 16.00

21. 6. – Kosáček

24. 6. – florbalový turnaj