kvítek

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, velice Vám děkujeme za Váš zájem. Přišlo celkem 16 žádostí, nemohli jsme tedy uspokojit všechny Vaše žádosti, což bychom jinak učinili velice rádi. :)

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

 Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dalovice rozhodla v souladu s § 34, § 165
odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dalovice, p. o.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

Q6LAO

přijat/a

SQWXG

přijat/a

8F92G

přijat/a

SKOL2

přijat/a

XTAUE

přijat/a

L7K8V

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dalovicích 27. května 2020                                                        Mgr. Bc. Jitka Konečná
                                                                                                                   ředitelka školy

 

 

 

Vážení rodiče, prosím o sdělení
(mailem:info@zsdalovice.cz), zda Vaše dítě opravdu nastoupí či nikoliv, abychom mohli dát případně šanci dětem nepřijatým.

Děkuji