kvítek

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

 Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail: info@zsdalovice.cz

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dalovice rozhodla v souladu s § 34, § 165
odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dalovice, p. o.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

MŠ 5/2022

přijat/a

MŠ 8/2022

přijat/a

MŠ 2/2022

přijat/a

MŠ 3/2022

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dalovicích 2. června 2022                                                        Mgr. Bc. Jitka Konečná
                                                                                                                   ředitelka školy

 

 

 

Vážení rodiče, prosím o sdělení
(mailem:info@zsdalovice.cz), zda Vaše dítě opravdu nastoupí či nikoliv, abychom mohli dát případně šanci dětem nepřijatým.

Děkuji

 

Zápis do MŠ pro uprchlíky
Dne 6. 6. 2022 je možné zapsat dítě do mateřské školy od 10.00 do 11.00h. v kanceláři ředitelky školy.