kvítek

Organizace roku

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 (bude v průběhu školního roku aktualizován)

ZÁŘÍ

1. 9. – zahájení školního roku

2. 9. – první společná hodina

20.-24.9. – podzimní kros a jednodenní cvičení v přírodě – den podle počasí

28.9.- státní svátek

ŠD – skřítci PODZIMNÍČCi

 

ŘÍJEN

18.10 – dopravní hřiště 4.A

28.10.- státní svátek

27. – 29.10. – podzimní prázdniny

ŠD - draci

 

LISTOPAD

11.11.-Svatý Martin

11.11.- divadlo - Hurvínek

15.-19.11. – schůzky rodičů

29. 11. – výzdoba školy na advent

ŠD – 24.11- lampiony –lampionový průvod

 

PROSINEC

3.12. – Mikulášská učební běhačka

6.12 –  rukodělná běhačka

7. 12. – rukodělná běhačka

9.12 –  vánoční besídka pro rodiče

13. 12. – dopoledne oslava Lucek

22. 12. – besídky ve třídách

ŠD –  2.12.- pečení perníčků

 

LEDEN

18. 1. – Slavnosti zkoušek

31.1. - vysvědčení

ŠD –26.1. ozobot

 

ÚNOR

Kalkulátor

4.2 – pololetní prázdniny

21.-27.2. – jarní  prázdniny

28. 2. – finále kalkulátora

ŠD –10.2.- středověká vesnice - tvoření

 

BŘEZEN

měsíc knihy a básniček

4.3- 13.5. – plavání 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

17. 3. – vítání jara, vynášení Moreny

31. 3. – finále básniček

ŠD –23.3.-  malování triček

DUBEN
zápis prvňáčků

12.4- rukodělná velikonoční běhačka

13.4.-  učební velikonoční běhačka

14.- 18.4.- Velikonoce

22.4.- Den Země

26. 4. – Slavnosti zkoušek

ŠD – 29.4.- čarodějnice

 

KVĚTEN

2.-6.5. - jednodenní cvičení v přírodě, nácvik evakuace, jarní kros  – den podle počasí

11. 5. – den rodiny

20.-27.5.- škola v přírodě

30.5- 3.6.- výstava obrázků dětí

31.5 – odpoledne pro děti

ŠD- 19.5.- vesmír

 

ČERVEN

7. 6. – Slavnosti zkoušek

16.6.- Akademie od 16.00

20.-24.6- Kosáček, vybíjená, mazlíčci

27.6.- florbalový turnaj

30.6.- vysvědčení

ŠD –24.6.-  hurá na hrad