kvítek

Filozofie školky

 Předškolní věk je ojedinělým prostorem svobody v životě, ve kterém má dítě trávit čas volně a nenuceně. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat hranice. Je to ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, poznávání sebe sama, hledání orientace ve světě.

  Naši školku charakterizuje

  • rodinná atmosféra (malý počet dětí),
  • klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou s důvěrou prožívat a objevovat svět a realizovat se v něm.
  • Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho osobnosti, potřebám, schopnostem.

Dětem poskytujeme dostatek volnosti. Svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost určitým řádem. Ve školce panují jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování důsledně dbáme. Našim cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla slepá podřízenost autoritě, ale porozumění a uznání jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo z vnitřního popudu.

Dbáme na to, abychom neochromovali vůli a kreativitu našich dětí a podporovali jejich citlivost a tvořivost. Podstatný je pro nás samotný akt tvoření a s ním spojený hluboký prožitek sebe sama, radosti a naplnění. Předškolní věk je obdobím, ke kterému náleží spíše citové a fantazijní prožívání, proto se bráníme předčasné intelektualizaci a snažíme se u dětí oslovovat spíše jejich citovou stránku. V naší školce nevyznáváme soutěživost. Spíše se snažíme podporovat vztahy založené na spolupráci, respektu a úctě. Dítě se jim učí nápodobou. Proto je bezpodmínečně nutné, aby šli v tomto učitelé dětem příkladem a takové vztahy pěstovali mezi sebou, dětmi i rodiči.

Stejně jako ve škole, jejíž všechny prostory můžeme užívat (hudebna, tělocvična) mají rodiče, po předešlé domluvě s učitelkou, volný přístup do školky, mohou se kdykoliv zapojit do naší práce, aktivit, rádi uvítáme nápady rodičů, tipy na výlety atp.