kvítek

Testování

Screeningové testování žáků

  • na základě mimořádného opatření proběhne v termínech 22. listopadu29. listopadu 2021
  • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
  • výše uvedení žáci přinesou potvrzení o očkování nebo výsledek testu (pokud prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě, doloží prodělání nemoci lékařskou zprávou, respektive potvrzení o pozitivním testu) 
  • v případě testování žáků prvního ročníku je umožněna asistence zákonnému zástupci – v jídelně školy
  • žákům bude umožněno využít test vlastní  (seznam testů https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/)
    Prosíme, aby děti byly do 7:30 hod. ve škole!!

Zpět