kvítek

Dotazník a odkaz na MŠMT

Dotazník a odkaz na MŠMT

Od učitelů se k Vám dostane dotazník, kde předběžně zjišťujeme zájem o docházku Vašeho dítěte do školy od 25. 5. 2020.
Prosíme všechny o vyplnění do 7. 5. 2020.
MŠMT oznámilo, že již má postupy pro školy zpracované a během příštího týdne je rozešle do škol. (viz. odkaz níže)
Pro nás důležitá informace, na kterou čekáme, je přesné vymezení rizikové skupiny. Docházka se bude týkat pouze žáků, kteří nepatří do rizikové skupiny a nejsou v kontaktu s osobami patřící do rizikové skupiny.
Co zatím víme:

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy

Zpět