kvítek

MAGICBOX

MAGICBOX

Inovace ve výuce
Chceme se podělit o radost, naše škola vlastní 2 nová zařízení MagicBoxu (E1, E2), která budou sloužit při výuce. Jedno bude využívat mateřinka, druhé zařízení pak třídy základní školy a družina. Jedná se o interaktivní zařízení, kdy projekční plocha je na zemi, což je obzvlášť pro děti v mateřince nejvíce přirozené, kdy si hrají na koberci. Více na www.magbox.cz

Příloha

Zpět