kvítek

Organizace roku

Září
04.09. Zahájení školního roku
05.09. První společná hodina na půdě
05.09. Schůzka rodičů dětí z 1. třídy v 15.30
13.09. Schůzka rodičů všech tříd od 15.30 – škola v přírodě, školní řád
18.09. - 22.09. Podzimní kros a jednodenní cvičení v přírodě – den podle počasí
Říjen
05.10. Metodické sdružení
26.10. - 27.10. Podzimní prázdniny
Listopad
02.11. Pedagogická rada
03.11. - 10.11. Škola v přírodě
30.11. Výzdoba školy na advent
Prosinec
06.12. Mikulášská učební běhačka
12.12. Rukodělná běhačka dopoledne, od 15.30 dílny pro rodiče
13.12. Dopoledne oslava Lucek
14.12. Výstava od 15.00 hod, vánoční posezení s rodiči, vystoupení MŠ a sborů v kostele sv. Havla
22.12. Besídky ve třídách
23.12. - 2.01. Vánoční prázdniny
Leden
08.01. - 11.01. Schůzky rodičů ve třídách od 16.00
16.01. Slavnosti zkoušek
25.01. Pedagogická rada a metod. sd.
31.01. vysvědčení
Únor
02.02. Pololetní prázdniny
--- Kalkulátor
22.02. metod. sdr.
28.02. Finále kalkulátora
Březen - měsíc knihy a básniček
05.03. - 11.03. Jarní prázdniny
14. 03.
15.03.
Den otevřených dveří
Noční čtení
19.03.
21.03.
Planeta Země DK Mladá boleslav 4., 5. tř.
Vítání jara
26.03. Učební velikonoční běhačka
27.03. Rukodělná velikonoční běhačka
28.03. Finále básniček
29.03. - 02.04. Velikonoční prázdniny
Duben
06. 04. Zápis do 1. ročníku
13., 17. 04. Přijímací zkoušky na SŠ
10. 04.
11. 04.
Slavnosti zkoušek
Výchovný koncert České filharmonie
19.04. Pedagogická rada
20.04. Den Země

23.04. - 26.04.
30. 04.

Schůzka rodičů od 16.00
Ředitelské volno
Květen
02. 05. Zápis do MŠ
02.05. - 04.05. jednodenní cvičení v přírodě, nácvik evakuace, jarní kros – den podle počasí
07. 05.
10.05.
Ředitelské volno
Rodinné odpoledne – dílničky a vystoupení sboru 15.30 hod
24.05. Výlet
30.05. Metodické sdružení
31.05. od 15.30 výstava obrázků dětí a odpoledne pro děti
Červen

05.06.
07. 06.

 

Slavnosti zkoušek
Schůzka rodičů prvňáčků

14.06. Akademie od 16.00 hod
21.06. Pedagogická rada
22.06. Kosáček
25.06. Florbalový turnaj
Červenec - Srpen
02.07 - 31.08. Hlavní prázdniny