kvítek

Organizace roku

Září
04.09. Zahájení školního roku
05.09. První společná hodina na půdě
05.09. Schůzka rodičů dětí z 1. třídy v 15.30
13.09. Schůzka rodičů všech tříd od 15.30 – škola v přírodě, školní řád
18.09. - 22.09. Podzimní kros a jednodenní cvičení v přírodě – den podle počasí
Říjen
05.10. Metodické sdružení
26.10. - 27.10. Podzimní prázdniny
Listopad
02.11. Pedagogická rada
03.11. - 10.11. Škola v přírodě
30.11. Výzdoba školy na advent
Prosinec
06.12. Mikulášská učební běhačka
12.12. Rukodělná běhačka dopoledne, od 15.30 dílny pro rodiče
13.12. Dopoledne oslava Lucek
14.12. Výstava od 15.00 hod, vánoční posezení s rodiči, vystoupení MŠ a sborů v kostele sv. Havla
22.12. Besídky ve třídách
23.12. - 2.01. Vánoční prázdniny
Leden
08.01. - 11.01. Schůzky rodičů ve třídách od 16.00
16.01. Slavnosti zkoušek
25.01. Pedagogická rada a metod. sd.
31.01. vysvědčení
Únor
02.02. Pololetní prázdniny
--- Kalkulátor
22.02. metod. sdr.
28.02. Finále kalkulátora
Březen - měsíc knihy a básniček
05.03. - 11.03. Jarní prázdniny
15.03. Noční čtení
21.03. Vítání jara
26.03. Učební velikonoční běhačka
27.03. Rukodělná velikonoční běhačka
28.03. Finále básniček
29.03. - 02.04. Velikonoční prázdniny
Duben
--- Zápis do 1. ročníku
duben Přijímací zkoušky na SŠ
05.04. Slavnosti zkoušek
19.04. Pedagogická rada
20.04. Den Země
23.04. - 26.04. Schůzka rodičů od 16.00
Květen
--- Zápis do MŠ
02.05. - 04.05. jednodenní cvičení v přírodě, nácvik evakuace, jarní kros – den podle počasí
10.05. odpoledne pro maminky – dílničky a vystoupení sboru 15.30 hod
24.05. Výlet
30.05. Metodické sdružení
31.05. od 15.30 výstava obrázků dětí a odpoledne pro děti
Červen
07.06. Slavnosti zkoušek
14.06. Akademie od 16.00 hod
21.06. Pedagogická rada
22.06. Kosáček
25.06. Florbalový turnaj
Červenec - Srpen
02.07 - 31.08. Hlavní prázdniny