kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Florbalový turnaj
 17.06.2018

Florbalový turnaj

25. června 2018 proběhne florbalový turnaj žáků naší školy. Přihlášky u paní učitelky Dujsíkové.

Kosáček
 15.06.2018

Kosáček

V pátek 22. června proběhne na naší škole přehlídka sólového zpěvu Kosáček. Začátek v 9:00 hod.

Zájmové kroužky
 13.06.2018

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky končí. Po slavnostní akademii školy končí činnost jednotlivých zájmových kroužků (klávesy, kytara, tanečky, angl. klub, florbal, keramika, počítačový kroužek),  také pěvecký sbor již v pondělí 18. 6. 2018 nebude. Prosíme o lístečky o odjezdech dětí.

Spaní
 06.06.2018

Spaní

Spaní ve škole:
2. A - 19. 6. 2018
3. A - 25. 6. 2018
4. A - 20. 6. 2018
5. A - 18. 6. 2018 a druhé spaní 26. 6. 2018
MŠ - školkový večer - 21. 6. 2018

Akademie
 05.06.2018

Akademie

Ve čtvrtek 14. června 2018 bude "Akademie školy", která proběhne v Bukovně (sokolovna) od 16:00 hod. Tento den děti nepojedou ze školy domů, ale pojedou objednaným autobusem s učiteli rovnou do Bukovna, kde budeme již od 14:30 hod. zkoušet. Děti dostanou buchtu a pitíčko na odpolední svačinu. I letos se máte na co těšit, program je pěkný. (program v příloze) ...