kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Den otevřených dveří
 02.02.2018

Den otevřených dveří

14. 3. 2018 od 7:50 hod. do 16:00 hod. proběhne na naší škole Den otevřených dveří. Pokud máte zájem umístit vašeho budoucího žáčka do naší školy nebo mateřinky, přijďte si prohlédnout prostředí, nahlédnout do vyučovacích hodin, prohlédnout práce žáků, seznámit se s filozofií šk ...

MAGICBOX
 02.02.2018

MAGICBOX

Inovace ve výuce
Chceme se podělit o radost, naše škola vlastní 2 nová zařízení MagicBoxu (E1, E2), která budou sloužit při výuce. Jedno bude využívat mateřinka, druhé zařízení pak třídy základní školy a družina. Jedná se o interaktivní zařízení, kdy projekční plocha je na zemi, c ...

Kalkulátor
 01.02.2018

Kalkulátor

Měsíc únor bude patřit velkému počítání. Žáci celé školy se zúčastní naší soutěže s názvem Kalkulátor. Celý únor budou děti počtíat sloupečky příkladů, kde se budou snažit, aby měly co nejméně chyb. Prvňáčci si protrénují sčítání a odčítání v o ...