kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Učíme se historii
 18.04.2018

Učíme se historii

Zveme širší veřejnost na vyprávění o české historii. Sejdeme se ve čtvrtek 19. 4. 2018 v 8:00 hod. na půdě. Těší se na Vás 5. třída.
Pokud byste se rádi setkali s Karlem IV., J. A. Komenským apod., určitě přijďte!

Zpoždění autobusů
 18.04.2018

Zpoždění autobusů

Vážení rodiče, díky dopravním uzavírkám, se kterými se všichni ve městě potýkáme, dochází ke zpoždění autobusů, které vozí naše děti.
Vzhledem k délce uzavírek předpokládáme, že zpoždění autobusů budou dost častá. Pokud u sebe děti nemají mobilní telefon, aby vám m ...

Duben
 13.04.2018

Duben

V pátek 20.4.2018 máme DEN ZEMĚ - letos se vypravíme na Chlum - projdeme NAUČNOU STEZKU CHLUM, kde budeme plnit přírodovědné úkoly.

Pojedeme z hlavního vlakového nádraží v 8:14 hod. (ČEJETIČKY)​. 

Sraz na hlavním nádrží v 7:30 hod, ​účastní se všechny děti z MŠ a ...

Přehlídka recitace
 29.03.2018

Přehlídka recitace

Ve středu na půdě proběhla přehlídka recitace. Z každé třídy byli vybráni nejlepší recitátoři, kteří tu předvedli své umění přednést báseň. Měli jsme tu i několik aktérů s prezentací vlastní tvorby (foto ve fotogalerii).