kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Tříkrálový průvod
 15.12.2017

Tříkrálový průvod

V neděli 17. prosince 2017 je vystoupení Dalovického sluníčka
Kde: nádvoří hradu MB
Kdy: sraz ve 14:45, zpíváme od 15:00 hod.
S sebou: pastýřské oblečení, flétna

Staroměstské náměstí v Praze
 15.12.2017

Staroměstské náměstí v Praze

V pondělí 18. prosince vystupuje Dalovické sluníčko v Praze na Staroměstském náměstí. Odjezd od školy ve 13:30 hod., vystupujeme v 16:00 hod., odjezd z Prahy v 17:00 hod., návrat po 18. hodině

Adventní koncert naší školy
 14.12.2017

Adventní koncert naší školy

14. prosince 2017 kostel sv. Havla
V tento den se koná již tradiční koncert naší školy. Zazpívá zde pěvecký sbor Malíček (1., 2. třída) a Dalovické sluníčko (3., 4., 5. třída)
Vánoční výstava od 15:00 hod.
Koncert Malíčku začíná v 16:00 hod., Dalovické sluníčko cca v 16:45  ...

Svatá Lucie
 13.12.2017

Svatá Lucie

13. 12. 2017 sv. Lucie
​Dnes k nám přijde sv. Lucie (vlastně Luciáni ve složení naší páté třídy). Páťáci dnes obejdou všechny třídy a zkontrolují je, jak jsou připravené na vánoční svátky, zda je všude čisto a uklizeno, košíčky srovnané, v lavici žádné papíry. Běda, jak t ...

Vánoční výzdoba školy
 19.11.2017

Vánoční výzdoba školy

Budeme rádi, pokud nám materiálem pomůžete s výzdobou. Již nyní můžete nosit větvičky (smrkové nechceme). Děkujeme