kvítek

Vítáme v naší škole

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a doufáme, že se vám u nás bude líbit.

Jaká jsme škola? - Největší snahou v naší škole je, aby dítě bylo úspěšné. Ve třídě se snažíme vytvořit prostředí, které neustále dítě podněcuje k učení, prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnávání s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu. Naše děti již od prvního ročníku navštěvují keramický kroužek, sborový zpěv, hrají na flétnu.

Naše škola zní... „Škola, která nezpívá, se má zavřít...“

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby se starali o mladší. Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Den s mazlíčky
 27.05.2018

Den s mazlíčky

V pátek proběhl v naší škole Den s mazlíčky. Děti seznámily své kamarády se zvířátky, které mají doma (fotogalerie).

Úprava rozvrhu
 18.05.2018

Úprava rozvrhu

2. a 3. třídě skončilo plavání, od pondělí 21. 5. 2018 se vracíme k původnímu rozvrhu. Zkontrolujte, zda děti mají v košíčku věci na TV. (zda nejsou malé boty)

Ředitelské volno
 27.04.2018

Ředitelské volno

Oznamuji, že v souladu s §24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 volno ředitele školy.

Duben
 13.04.2018

Duben

V pátek 20.4.2018 máme DEN ZEMĚ - letos se vypravíme na Chlum - projdeme NAUČNOU STEZKU CHLUM, kde budeme plnit přírodovědné úkoly.

Pojedeme z hlavního vlakového nádraží v 8:14 hod. (ČEJETIČKY)​. 

Sraz na hlavním nádrží v 7:30 hod, ​účastní se všechny děti z MŠ a ...

Přehlídka recitace
 29.03.2018

Přehlídka recitace

Ve středu na půdě proběhla přehlídka recitace. Z každé třídy byli vybráni nejlepší recitátoři, kteří tu předvedli své umění přednést báseň. Měli jsme tu i několik aktérů s prezentací vlastní tvorby (foto ve fotogalerii).