kvítek

Mateřská školka

Naši školku charakterizuje rodinná atmosféra (malý počet dětí), klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou s důvěrou prožívat a objevovat svět a realizovat se v něm. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho osobnosti, potřebám, schopnostem.

Dětem poskytujeme dostatek volnosti. Svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost určitým řádem. Ve školce panují jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování důsledně dbáme. Našim cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla slepá podřízenost autoritě, ale porozumění a uznání jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo z vnitřního popudu.

Aktuální informace

  • 05.12. - čertovské dopoledne - děti mohou mít kostým anděla nebo čerta
  • 12.12. - Mikulášská rukodělná běhačka - informace doplníme,
                 odpoledne pro rodiče - dílničky pro rodiče s dětmi
  • 13.12. – dopoledne oslava Lucek
  • 14.12. - vánoční výstava od 15.00 hod. a koncert sborů od 16:00 hod., (v Ml. Boleslavi – kostel sv. Havla:)
  • 22.12. – besídka pro děti s vánočními tradicemi a nadílkou u nás ve školce
ZŠ