kvítek

Mateřská školka

Naši školku charakterizuje rodinná atmosféra (malý počet dětí), klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou s důvěrou prožívat a objevovat svět a realizovat se v něm. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho osobnosti, potřebám, schopnostem.

Dětem poskytujeme dostatek volnosti. Svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost určitým řádem. Ve školce panují jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování důsledně dbáme. Našim cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla slepá podřízenost autoritě, ale porozumění a uznání jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo z vnitřního popudu.

Aktuální informace

  • výlet do lesoparku Štěpánka - přesné datum dodáme
  • společné focení MŠ - přesné datum dodáme
  • 2.5.- Zápis do MŠ
  • 4. 5. – divadélko Koloběžka- "O zamčeném štěstí" u nás ve školce
  • 10.5. - rodinné odpoledne - vystoupení Malíčku, dílny pro rodiče od 15:30 hod.
  • 14.5. - Listování
  • 28.5. - začíná výstava obrázků, která bude trvat do 31.5.
  • 30.5. - výlet - Vrchbělá (policie, IZS)
  • 31.5. - Den dětí, ukončení výstavy
ZŠ