kvítek

Mateřská školka

Naši školku charakterizuje rodinná atmosféra (malý počet dětí), klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou s důvěrou prožívat a objevovat svět a realizovat se v něm. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho osobnosti, potřebám, schopnostem.

Dětem poskytujeme dostatek volnosti. Svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost určitým řádem. Ve školce panují jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování důsledně dbáme. Našim cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla slepá podřízenost autoritě, ale porozumění a uznání jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo z vnitřního popudu.

Aktuální informace

  • 2.3. - karneval ve školce
  • 14.3. - den otevřených dveří
  • 15.3. - pohádka u nás ve školce "Jak šel Honza do lesa"
  • 17.3. - vystoupení Bukovno
  • 21.3. – vítání jara (děti budou potřebovat barevná trička, zelené, žluté, červené apod...)
  • 23.3. - divadélko Smajlík
  • 27.3. - rukodělná Velikonoční běhačka - více informací dodáme
ZŠ